REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROWADZONY PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A. ZAPRASZA 18 GRUDNIA BR. DO SALI SESYJNEJ URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ ROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ.
CZYM ZAJMUJE SIĘ REGIONALNY OŚRODEK EFS?
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia EFS. Regionalny Ośrodek EFS dysponuje fachową kadrą, niezbędną wiedzą oraz odpowiednim zapleczem technicznym przy oferowaniu pomocy w przygotowaniu projektów. Informuje również o możliwościach skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS. W bezpłatnej ofercie Regionalnego Ośrodka EFS jest wsparcie projektodawców poprzez szkolenia, doradztwo i działania informacyjne a także animowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie.
KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?
Z oferty Regionalnego Ośrodka EFS mogą korzystać
wszystkie legalnie działające na terenie Polski podmioty,
W tym:
- Instytucje związane z rynkiem pracy,
- Organizacje przedsiębiorców,
- Organizacje pozarządowe,
- Przedsiębiorcy,
- Szkoły i uczelnie,
- Jednostki naukowe,
- Ośrodki doradztwa rolniczego,
- Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
- Instytucje otoczenia biznesu.
NASZE CELE:
- Zwiększenie wiedzy o możliwościach, jakie daje EFS,
- Pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze rynku pracy,
- Wsparcie dla organizacji, które są już w trakcie realizowania projektu,
- Propagowanie korzyści, jakie wynikają z tworzenia różnych projektów,
- Pomoc w zakresie szkoleń zarówno podstawowych, jaki i specjalistycznych,
- Szerokie działania animatora, który będzie zachęcał do skorzystania z oferty ośrodka.
JAKIE USŁUGI ŚWIADCZYMY:
- Animujemy inicjatywy lokalne z zakresu rozwoju zasobów ludzkich,
- Organizujemy szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z EFS i zagadnień specjalistycznych oraz wspieramy realizacje projektów dofinansowanych z EFS,
- Zapewniamy wsparcie doradcze projektodawcom w opracowaniu i zarządzaniu projektami EFS,
- Promujemy i informujemy o możliwościach wsparcia EFS (konferencje, seminaria).
Wszystkie zainteresowane instytucje zapraszamy do korzystania z usług Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa
www.czestochowa.roEFS.pl

PUNKT INFORMACYJNY:
Kamila Grochowina Specjalista ds. informacji i promocji
Tel.: 034 3605687, Fax: 034 3605747
e-mail: roefs@arr.czestochowa.pl; info_czestochowa@roefs.pl
Godziny pracy: pon. - pt. 7.30-17.30
www.czestochowa.roefs.pl

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego